Pro­fes­sor vil spar­ke gang i hø­re­ap­pa­ra­ter­ne

BT - - NYHEDER -

En ki­ne­sisk pro­fes­sor vil aen­dre vo­res syn på hø­re­ap­pa­ra­ter, skri­ver Ritzau. Gu­ang-Zhong Yang, spe­ci­a­list i ro­bot­ter og sen­so­rer ved Im­pe­ri­al Col­le­ge i Lon­don er til­t­rå­dt et ny­op­ret­tet Sci­en­ti­fic Ad­visory Bo­ard hos GN Sto­re Nord, der bl.a. ud­vik­ler hø­re­ap­pa­ra­ter.

“Jeg tror, vi kan aen­dre den stig­ma­ti­se­ring, der er om­kring hø­re­ap­pa­ra­ter, hvis vi kan gi­ve dem fle­re funk­tio­ner,” si­ger Yang, der me­ner, at man snart kan la­ve hø­re­ap­pa­ra­ter, som kan mind­ske støj el­ler spil­le mu­sik, der au­to­ma­tisk til­pas­ser sig ens fy­si­ske tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.