Da in­gen al­der

BT - - NYHEDER -

GODNAT Bang! Et el­lers gan­ske ano­nymt med­lem af dron­ning Eliza­bet­hs liv­gar­de tog i går ef­ter­mid­dag med ét al op­ma­er­k­som­he­den fra fejrin­gen af re­gen­ten, da roy­a­le fans og tv-se­e­re fra he­le ver­den ved selv­syn kun­ne føl­ge med i, hvor­dan han plud­se­lig faldt di­rek­te for­over og ned i as­fal­ten med an­sigt og over­krop først.

Der lå han fuld­sta­en­dig ube­va­e­ge­lig og li­ge så stiv som en bri­tisk over­la­e­be, ind­til ti­l­i­len­de uni­for­me­re­de hja­el­pe­re fik bug­se­ret ham op på en bå­re og skynd­te sig va­ek fra ste­det.

Gar­de­ren har for­ment­lig stå­et for la­en­ge på ha­e­le­ne, så blo­dom­lø­bet blev spa­er­ret for en stund, og så gik han ud som et lys. Han kom dog si­den til sig selv igen.

På den må­de var det ik­ke kun dron­ning Eliza­beth II, som fik sig en uforg­lem­me­lig dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.