Fa­ra­os dolk kom fra rum­met

BT - - NYHEDER -

En dolk, der til­hør­te den egyp­ti­ske fa­rao Tutank­ha­mon, in­de­hol­der jern fra det yd­re rum. Det forta­el­ler egyp­ti­ske og ita­li­en­ske for­ske­re i et nyt stu­die. Jer­net stam­mer fra en me­te­o­rit, der for­ment­lig er slå­et ned i Egypten om­kring fa­ra­o­ens le­ve­tid 1.400 år før vor tids­reg­ning. Dol­ken blev lagt ved Tutank­ha­mons høj­re si­de, da han blev be­gra­vet i en al­der af ba­re 18 år. Fun­det vi­ser, at egyp­ter­ne mu­lig­vis be­trag­te­de me­te­o­rit­ter som ga­ver fra gu­der­ne, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.