The Voi­ce-stjer­ne dra­ebt af skud

BT - - TV/RADIO -

Den 22-åri­ge ame­ri­kan­ske san­ger Chri­sti­na Grim­mie, som slog igen­nem i det ame­ri­kan­ske ta­lents­how The Voi­ce, blev skudt og dra­ebt af en mand fre­dag, da hun var ved at skri­ve au­to­gra­fer i Fl­o­ri­da, op­ly­ser den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion ABC News.

Grim­mie blev hårdt sår­et bragt til et ho­spi­tal ef­ter sku­dan­gre­bet. Hun dø­de kort ef­ter ind­la­eg­gel­sen.

Ger­nings­man­den gik iføl­ge po­li­ti­et di­rek­te frem til Grim­mie og af­fy­re­de fle­re skud mod hen­de.

An­gre­bet fandt sted, ef­ter atChri­sti­na Grim­mie hav­de gi­vet kon­cert i Fl­o­ri­da.

Man­den, som skød Grim­mie, hav­de to vå­ben på sig, op­ly­ser po­li­ti­et i Or­lan­do.

Det er uklart, hvor­dan man­den var i stand til at tra­en­ge ind på kon­cert­ste­det Pla­za Li­ve The­a­ter.

Mo­ti­vet til hans hand­ling er li­ge­le­des ukendt.

Kon­cer­ten var af­slut­tet, og Grim­mie og ban­det Be­fo­re You Exit var ved at gi­ve au­to­gra­fer, da skud­de­ne blev af­fy­ret.

Iføl­ge po­li­ti­et ka­ste­de Grim­mies bror sig over an­gri­be­ren, ef­ter at han hav­de sår­et stjer­nen med fle­re skud. Un­der hånd­ge­ma­en­get skød ger­nings­man­den sig selv.

Grim­mie vak­te op­sigt som te­e­na­ger med si­ne eg­ne ver­sio­ner af for­skel­li­ge hit og fik man­ge føl­ge­re på YouTu­be. I 2011 fik hun sin de­but med ud­gi­vel­sen af ’Find Me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.