Ita­li­ensk pro­vo­ka­tion mo­ti­ve­rer Belgien

BT - - SPORTEN -

Når Belgien i af­ten mø­der Ita­li­en ved fod­bold-EM, vil der ha­en­ge avis­si­der på va­eg­ge­ne i det bel­gi­ske om­kla­ed­nings­rum.

Den ita­li­en­ske an­gri­ber Loren­zo In­sig­ne har i sport­sa­vi­sen Ga­zzet­ta del­lo Sport sat spørgs­måls­tegn ved den bel­gi­ske de­fen­siv, og det vil bel­gi­er­nes land­stra­e­ner, Marc Wil­mots (foto) , bru­ge til at mo­ti­ve­re si­ne spil­le­re.

»Jeg vil ta­le med mi­ne spil­le­re om det, prin­te ar­tik­len ud og ha­en­ge den op på va­eg­gen i spil­ler­nes om­kla­ed­nings­rum. Mi­ne spil­le­re vil va­e­re end­nu me­re mo­ti­ve­re­de,« vars­ler Wil­mots.

Belgien er kom­met til EM uden den sa­ed­van­li­ge for­svar­skrum­tap Vin­cent Kom­pa­ny og ru­ti­ne­re­de Ni­co­las Lom­ba­erts, og ita­li­e­ner­ne øj­ner mu­lig­he­der for at tra­en­ge igen­nem den bel­gi­ske bag­ka­e­de.

»Vi vil helt sik­kert an­gri­be dem, for de er ik­ke sa­er­ligt kom­pak­te i de­fen­si­ven,« sag­de In­sig­ne til Ga­zzet­ta del­lo Sport.

Belgien og Ita­li­en tør­ner sam­men i Ly­on klok­ken 21. De to øv­ri­ge hold i grup­pe E er Sve­ri­ge og Irland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.