Pi­lot­strej­ke ram­mer EM

BT - - SPORTEN -

Pi­lo­ter hos det fran­ske luft­fart­s­sel­skab Air Fran­ce ind­led­te i går en fi­re­da­ges strej­ke, som kan ska­be sto­re for­styr­rel­ser for tu­sind­vis af fod­boldtil­ha­en­ge­re un­der EM.

Air Fran­ce har på grund af strej­ken af­lyst op til 30 pro­cent af dets flyv­nin­ger i går og i dag. Men sel­ska­bet si­ger, at det vil pri­o­ri­te­re fly til by­er, hvor der spil­les EM-kam­pe.

Pi­lo­ter­nes fag­for­e­ning kra­e­ver, at den fran­ske re­ge­ring op­gi­ver en la­en­ge for­be­redt ar­bejds­mar­keds­re­form, som skal gø­re det let­te­re for fir­ma­er at af­ske­di­ge an­sat­te.

Må­let er at sa­en­ke ar­bejds­løs­he­den ved at ska­be me­re flek­si­bi­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.