DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe har før EM ud­budt spil på en mas­se me­re el­ler min­dre skø­re va­ed­demål - som dog al­le har det til fa­el­les, at de er sket for re­la­tivt ny­lig i fod­bold­hi­sto­ri­en.

Her har et af de mest po­pu­la­e­re va­ed­demål va­e­ret, om hvor­vidt et TV-ka­me­ra for­mår at fan­ge en traener i at pil­le na­e­se. Det får man seks gan­ge pen­ge­ne på, og sker det, skal Bets­a­fe af med et sekscif­ret be­løb, li­ge­som et nyt dro­ne­an­greb vil ko­ste dem dyrt.

»Selv­om va­ed­demå­le­ne vir­ker ska­e­ve, så ta­ger de jo al­le sam­men ud­gangs­punkt i ha­en­del­ser, der er ind­truf­fet tid­li­ge­re. Der­for er der hel­ler in­gen tvivl om, at vi kom­mer til at føl­ge EM-kam­pe­ne med en vis nervø­si­tet. Det ga­el­der isa­er de ty­ske kam­pe, hvor traener Jo­a­chim Löw før er ble­vet fan­get på ka­me­ra med fin­gre­ne i na­e­sen,« si­ger Bets­a­fes od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.