2 , 00

BT - - SPORTEN -

En fan­ta­stisk gejst og hårdt ar­bej­de var op­skrif­ten for Nor­dir­land i for­hold til at kom­me til EM, men spe­ci­elt of­fen­sivt er hol­det me­get be­gra­en­set. Man score­de da hel­ler ik­ke i de to kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen mod Ru­ma­e­ni­en, li­ge­som man i ge­ne­ral­prø­ven mod Slovaki­et ty­de­ligt så, hvad Nor­dir­land vil by­de ind med til EM, og det er ik­ke flot fod­bold­spil. Po­len er ik­ke no­get de­fen­sivt mand­skab som så­dan, men har dog en for­nuf­tig må­l­mand i Lukasz Fa­bi­anski og bør va­e­re i stand til at hol­de slut­run­dens på pa­pi­ret dår­lig­ste hold fra en scor­ing i de to lan­des før­ste kamp.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.