2,45

BT - - SPORTEN -

Tys­kland har ik­ke im­po­ne­ret vold­somt si­den VMtri­um­fen. Man har sta­dig klas­sen of­fen­sivt, men de­fen­sivt ser man ik­ke så sta­er­ke ud som for to år si­den, og det er na­ep­pe til­fa­ed­ligt, at man luk­ke­de mål ind i samt­li­ge seks kam­pe mod ba­re no­gen­lun­de mod­stand i kva­li­fi­ka­tio­nen i form af Po­len, Irland og Nor­dir­land. Ukrai­ne tab­te godt nok beg­ge de­res kam­pe til Spa­ni­en i de­res grup­pe, men de spil­le­de godt og skab­te man­ge chan­cer i dem beg­ge, og har man ba­re lidt me­re skarp­hed i af­ten, er po­int langt fra no­gen umu­lig­hed mod ty­sker­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.