BTs le­der tors­dag: ’Ne­ger el­ler afri­ka­ner’

BT - - DEBAT - laes he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Nyhe­den om nav­ne a end rin­ger­ne på kunst v aer ker på Sta­tens Mu­se­um for Kunst bred­te sig som en step­pe­brand i tirs­dags, og for­ar­gel­sen var stor. Men at man mo­der­ni­se­rer sprog og nav­ne på va­er­ker, der er ble­vet til­fa­el­digt navn­gi­vet gen­nem hi­sto­ri­en, er ik­ke po­li­tisk kor­rek­t­hed. Det er...

»Ne­ger­ho­ved« af ma­le­ren Ka­rel Van Man­der III bli­ver nu kaldt »Ho­ved af en afri­ka­ner« på Sta­tens Mu­se­um for Kunst. Fo­tos: SMK/PR/Si­mon La­es­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.