MIN­DER OM GRUM FORTID

BT - - DEBAT -

Jan

Jeg for­står da godt, at afri­ka­ne­re og an­dre men­ne­sker af afri­kansk op­rin­del­se vil ha­ve sig fra­bedt at bli­ve om­talt som ne­gre. Oprin­de­ligt var det vel en nedsa­et­ten­de be­teg­nel­se for afri­kan­ske sla­ver, som una­eg­te­lig le­ve­de en kum­mer­lig til­va­e­rel­se. Selv et bil­le­de el­ler en bu­ste fra en svun­den tid kan ik­ke ret­fa­er­dig­gø­re bru­gen af den­ne nedsa­et­ten­de be­teg­nel­se. Dis­se men­ne­sker har ik­ke brug for at bli­ve min­det om de­res for­fa­ed­res grum­me fortid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.