TAK TIL KOFOD

BT - - DEBAT -

Pe­ter P.

Hvor er det dej­ligt, at så­dan en »sag« kan fyl­de så me­get. Det be­styr­ker mig i, at vi her til lands ab­so­lut

in­gen re­el­le problemer har, og at der ren­der en mas­se men­ne­sker rundt og ke­der sig ge­val­digt. Og må jeg i den for­bin­del­se sen­de en spe­ci­el tak til pra­e­mie­tum­pen Jep­pe Kofod fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.