Kom­mu­ni­ka­tions­syn­der­ne:

BT - - NYHEDER -

ORDSPROG

Drop ordsprog, når du taler en­gelsk. I langt de fle­ste til­fa­el­de, kan dan­ske ordsprog ik­ke over­sa­et­tes uden at mi­ste al form for me­ning. Så hold dig fra at bru­ge ordsprog, hvis du vil va­e­re på den sik­re si­de.

SKAELDSORD

Dan­ske­re ban­der som­me ti­der, og her bli­ver en­gel­ske skaeldsord brugt. Taler man med en en­gelsk­ta­len­de per­son, bør man va­e­re me­get op­ma­er­k­som på ik­ke at ban­de. Selv­om det kan vir­ke uskyl­digt for dan­ske­ren, vil det som re­gel va­e­re vold­somt for mod­par­ten.

DI­REK­TE OVERSAETTELSER

’I ha­ve drop­ped ma­ny mo­ney on playing the rou­let­te’ be­ty­der no­get helt an­det på en­gelsk end det dan­ske ’jeg har tabt man­ge pen­ge på at spil­le rou­let­te’. Pas på med at over­sa­et­te al­ting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.