Barn uden en far

BT - - SONDAG -

1. Jeg kom til ver­den på en ret spe­ci­el må­de, for min mor valg­te at få et barn uden at ken­de fa­de­ren. Hun ar­bej­de­de som re­k­la­me­teg­ner og mang­le­de et liv, som hun kun­ne »ma­er­ke«, og blev alt­så gravid med mig uden at va­e­re i et par­for­hold. Jeg blev ik­ke født som re­sul­tat af en sa­ed­do­nor. Det ske­te i de gla­de fir­se­re, hvor min mor ik­ke hav­de en fast part­ner. De før­ste ot­te år men­te vi at ken­de fa­de­ren, som var 19, da jeg blev født.

2 1 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.