En tid uden be­kym­ring

BT - - SONDAG -

2. Da jeg var lil­le, be­slut­te­de min mor og hen­des ve­nin­de at flyt­te va­ek fra Kø­ben­havn, og de kør­te en tur me­get langt va­ek for at fin­de no­get, de kun­ne bo i. De end­te i Ny­kø­bing Sja­el­land i gå­ga­den, hvor de mød­te vi­ce­va­er­ten til et ned­lagt ho­tel. Han le­je­de he­le den før­ste eta­ge ud til dem, så de hav­de et ate­li­er, hvor de kun­ne va­e­re kunst­ne­ri­ske, og der var og­så nog­le va­e­rel­ser at bo i. Jeg gik i sko­vbør­ne­ha­ve og le­ge­de med min mors ve­nin­des dat­ter, Ca­ro­li­na, som vi bo­e­de sam­men med i vo­res eget lil­le kunst­n­er­kol­lek­tiv. En be­kym­rings­fri og dej­lig tid. Ef­ter vi hav­de bo­et i Ny­kø­bing Sja­el­land i nog­le år, flyt­te­de vi til­ba­ge til Kø­ben­havn, da min mor var ble­vet gravid med min lil­le­bror Kal­le, som hun ab­so­lut vil­le fø­de i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.