Lil­le­bror tog sej­ren

BT - - SPORTEN - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@sporten.dk

Brødren­de Gra­nit og Tau­lant Xha­ka blev det før­ste brød­re­par i hi­sto­ri­en til at spil­le imod hin­an­den ved en EM­slut­run­de. Lil­le­bror Gra­nit og Schweiz tog sej­ren på 1-0 over Tau­lants Al­ba­ni­en.

»Det var me­get spe­ci­elt for min fa­mi­lie med to brød­re, der spi­le­de for hver sit hold. Det var må­ske lidt me­re spe­ci­elt for ham (sto­re­bror Tau­lant, red.) end for mig,« sag­de Gra­nit Xha­ka iføl­ge UEFAs hjem­mesi­de ef­ter kam­pen med hen­vis­ning til, at Tau­lant tog del i Al­ba­ni­ens før­ste slut­run­de­kamp no­gen­sin­de.

Al­le­re­de ef­ter fem mi­nut­ter blev kam­pen af­gjort, da Schweiz kom for­an 1-0 ved Fa­bi­an Schär. Sto­re­bror Tau­lant Xha­ka, der er 25 år gam­mel, var ty­de­ligt fru­stre­ret, da han blev pil­let ud i an­den halv­leg, hvor han ka­ste­de med fla­sker i ren og ska­er fru­stra­tion.

Valg­te si­de i 2013

De to brød­re er beg­ge født i Ba­sel i Schweiz, har spil­let for de sam­me ung­dom­s­klub­ber, blev pro­fes­sio­nel i Ba­sel sam­ti­dig og har nu godt gang i kar­ri­e­ren. De­res fora­el­dre er ko­so­vo­al­ba­ne­re, og der­for hav­de Tau­lant mu­lig­he­den for at va­el­ge det al­ban­ske lands­hold, da han i 2013 fik det til­budt. Det valg­te han, på trods af at han har spil­let ung­domsland­skam­pe for Schweiz.

Lil­le­bror Gra­nit Xha­kas kar­ri­e­re kom no­get hur­ti­ge­re i gang en Tau­lants, da han i 2012 blev solgt til Glad­bach, og har si­den da va­e­ret en pro­fil i Bun­des­liga­en. I na­e­ste sa­e­son tør­ner han ud for Ar­se­nal. Tau­lant er sta­dig at fin­de hos Ba­sel, men og­så han er kom­met i sø­ge­ly­set hos stør­re, eu­ro­pa­ei­ske klub­ber.

Det var me­get spe­ci­elt for min fa­mi­lie med to brød­re, der spi­le­de for hver sit hold Gra­nit Xha­ka iføl­ge uefa.com

FOTO: EPA

Der var var­me om­fav­nel­ser mel­lem brød­re­ne Gra­nit (tv.) og Tau­lant (th.) Xha­ka ef­ter kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.