Tour de Fran­ce

BT - - SPORTEN -

Las­se Vø­ge

jour­na­list på BT sporten og på vej til sit an­det Tour de Fran­ce som repor­ter. Da­ek­ker lø­bet fra start til slut.

Mads Kind­berg

jour­na­list på BT sporten med spe­ci­a­le på cy­kel­spor­ten. Har da­ek­ket Tour, klas­si­ke­re og Post Dan­mark Rundt.

Bri­an Holm

sport­s­di­rek­tør og tid­li­ge­re top­ryt­ter med over 25 års sa­mek­si­stens med Tou­ren. Skri­ver klum­mer un­der Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.