OL i Rio de Ja­neiro

BT - - SPORTEN -

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

jour­na­list på BT Sporten med spe­ci­a­le i ik­ke mindst fod­bold. Skal ha­ve sin olym­pi­ske de­but, når han rejser til Rio.

Jo­han Lyng­holm

jour­na­list på BT Sporten med spe­ci­a­le i nog­le af lan­dets stør­ste sport­s­nav­ne. Kom­mer un­der OL bl.a. til at føl­ge de dan­ske svøm­me­re.

Sø­ren Paa­ske

jour­na­list og hånd­bold­kom­men­ta­tor på BT sporten.

Da­ek­ker sit an­det OL og kom­mer isa­er til at føl­ge det dan­ske hånd­bold­lands­hold.

Jens Nørgaard Lar­sen

fo­to­graf på BT og på vej til sit før­ste OL.

Vil jag­te al­le de sto­re dan­ske øje­blik­ke i Rio med sin lin­se.

Benja­min Munk Lund

sport­s­chef på BT og på vej til olym­pisk de­but.

Vil fra Rio i kom­men­ta­rer og repor­ta­ger da­ek­ke de olym­pi­ske le­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.