Cayx er Prin­sens ån­de­hul

BT - - NYHEDER -

SLOTTET Mid­delal­der­slot­tet Château de Cayx lig­ger godt gemt va­ek fra al­far­vej. Der er bak­ke­de vin­mar­ker, så langt øjet ra­ek­ker, og langt til na­er­me­ste sto­re by. Det ad­skil­ler sig ik­ke na­ev­ne­va­er­digt fra an­dre vin­slot­te på eg­nen med sit vi­nud­salg, men re­gent­par­rets slot skil­ler sig al­li­ge­vel ud. Her er fle­re sto­re skul­p­tu­rer, bå­de hjem­me­gjor­te og hjem­brag­te, og del­ta­ger man i en rund­vis­ning, kan man op­le­ve prins Hen­riks sto­re kunst­sam­ling i na­er­he­den af vi­ne­ri­et.

Sid­ste år valg­te prins Hen­rik at bort­for­pag­te pro­duk­tion og salg af sin vin fra Château de Cayx. Men vi­nen spil­ler fort­sat en stor rol­le på det fran­ske mid­delal­der­slot, hvor Prin­sen til­brin­ger me­get af sin tid.

Den vi­nin­ter­es­se­re­de prins fø­rer sta­dig kva­li­tets­kon­trol med den vin, der ba­e­rer hans navn.

»Jeg har selv ud­valgt roséen,« for­tal­te han stolt, da BT mød­te ham lørdag.

Da vi kom­mer til­ba­ge da­gen ef­ter, er den ud­solgt fra slots­bu­tik­ken, der for­u­den Prin­sens vi­ne og­så sa­el­ger di­ver­se so­u­ve­nirs med hans mo­no­gram.

Hvert år la­eg­ger om­kring 4.000 turi­ster vej­en for­bi slots­bu­tik­ken. En tred­je­del af dem kom­mer fra Dan­mark og de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.