Ty­ske po­li­ti­ke­re får død­strus­ler

BT - - NYHEDER -

Ty­ske po­li­ti­ke­re med tyr­ki­ske rød­der må be­skyt­tes af po­li­ti­et, ef­ter at For­bunds­da­gen har an­er­kendt os­man­ner­nes drab på ar­me­ni­e­re i 1915 som et fol­ked­rab.

Si­den lørdag skal po­li­ti­ker­ne ha­ve va­e­ret be­skyt­tet af po­li­ti­be­tjen­te. De har mod­ta­get død­strus­ler, si­ger et ano­nymt med­lem af For­bunds­da­gen til nyheds­bu­reau­et AFP. Po­li­ti­et har na­eg­tet at kom­men­te­re på­stan­den.

I sid­ste uge be­slut­te­de For­bunds­da­gen med en re­so­lu­tion at kal­de mas­sa­kren for fol­ked­rab.

Det vak­te vre­de i Tyr­ki­et, der af­lø­ste Det Os­man­ni­ske Ri­ge. Straks ef­ter af­stem­nin­gen kald­te Tyr­ki­et sin am­bas­sa­dør i Ber­lin hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.