’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Min hold­ning er, at al­le, der vil iso­le­re sig, er på af­ve­je

Per­son­ligt be­rørt er til gen­ga­eld Ras­mus Bom An­der­sen, der har ar­bej­det i det bri­ti­ske mu­sik­mil­jø i man­ge år. Han er ny for­san­ger i det gam­le heavy me­tal-band Di­a­mond He­ad.

»Det vil nok be­ty­de, at jeg skal ha­ve visa, men da jeg skal gif­tes na­e­ste år med min au­stral­ske ka­e­re­ste, Jeg el­sker Skot­land og Wa­les. Hvad skal der ske med dem? Det vil ko­ste på den øko­no­mi­ske va­ekst og med­fø­re tab af job som har op­hold­stil­la­del­se, så tror jeg nok, at jeg kom­mer uden om det. Hvis bre­xit kom­mer igen­nem, kan man jo li­ge så godt flyt­te, da det kom­mer til at smadre øko­no­mi­en og ge­ne­relt vil sa­et­te lan­det na­e­sten til­ba­ge til 1945,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.