Myg­ge­ne

BT - - NYHEDER -

KLASK Som­me­ren er over os, og det be­ty­der sol, var­me og ly­se na­et­ter. Men desva­er­re be­ty­der det og­så, at myg­ge­sa­e­so­nen er skudt i gang. Og sa­er­ligt i år er der god grund til at va­e­re på vagt over for de stik­ken­de in­sek­ter. Der er nem­lig ud­sa­ed­van­ligt man­ge dan­ske myg i år. Fak­tisk he­le tre gan­ge fle­re end det sid­ste par år - og ik­ke nok med det. Myg­ge­ne er og­så me­re ag­gres­si­ve end tid­li­ge­re og stik­ker of­te­re end nor­malt.

Det ad­va­rer René Bød­ker om til TV2. Han er epi­de­mio­log på DTU Ve­te­ri­na­e­rin­sti­tut­tet og for­kla­rer, at der isa­er er man­ge skov- og stran­dengsmyg, da for­å­rets tem­pe­ra­tu­rer og ma­eng­den af ned­bør har gi­vet dem ide­el­le le­ve­vil­kår.

Myg­ge­ne er net­op ble­vet ud­kla­ek­ket og er klar til at fly­ve ud og su­ge blod fra dan­ske­re og ef­ter­la­de et klø­en­de stik. Stran­dengsmyg stik­ker kun én gang, før de la­eg­ger aeg, og nor­malt går der op til en uge mel­lem hvert stik. Men på grund af var­men stik­ker de i øje­blik­ket hver tred­je el­ler fjer­de dag. Selv­om et myg­ge­stik kan klø no­get så for­fa­er­de­ligt, er der dog in­gen grund til at pa­nik­ke over de små in­sek­ter, for­kla­rer René Bød­ker.

»Slå koldt vand i blo­det. Det er ba­re myg. Vi er et af de få lan­de i ver-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.