Ns sto­re tri­umf

BT - - KUL­TUR -

Her er nog­le ud­valg­te vin­de­re fra Årets Re­u­mert 2016: Årets ha­e­der­spris: Lis­bet Da­hl Årets fo­re­stil­ling: ’Lad den ret­te kom­me ind’ (Oden­se Te­a­ter) Årets mand­li­ge ho­ved­rol­le: Olaf Jo­han­nes­sen (’Pun­tila’, Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter) Årets kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le: Be­ne­dik­te Han­sen (’Tørst’, Abe­lo­ne Kop­pel) Årets mand­li­ge birol­le: Flem­m­ing Ene­vold (’Vin­ter­sol­hverv’, Det Kgl. Te­a­ter) Årets kvin­de­li­ge birol­le: Met­te Døs­sing (’Frk. Julie’, Aar­hus Te­a­ter) Årets in­struk­tør: Rolf Heim (Oden­se Te­a­ter) Årets mu­si­cal: ’The So­und of Mu­sic’ (Det Ny Te­a­ter) War

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.