DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For de fle­ste er det ek­stra spa­en­ding til slut­run­den at sa­et­te sit eget drøm­me­hold. Det har tu­sin­der al­le­re­de gjort, men nu er det og­så mu­ligt at tje­ne pen­ge på si­ne ma­na­ge­rev­ner hver ene­ste dag.

Ny­ska­bel­sen hed­der ’Lyn­hol­det’ og går i alt sin en­kelt­hed ud på, at man skal sa­et­te sit ma­na­ger­hold, gan­ske som man nor­malt gør det. Men ud over det skal man og­så va­el­ge, hvor me­get man vil sat­se af rig­ti­ge pen­ge, hvor man kan spil­le med for mel­lem nul og 1.000 kro­ner pr. spil.

Hver run­de un­der EM be­gyn­der med den se­ne kamp og da­ek­ker og­så de to na­e­ste kam­pe da­gen ef­ter, og pri­ser­ne på spil­ler­ne va­ri­e­rer ef­ter mod­stan­de­rens styr­ke. Der vil va­e­re en dag­lig pra­e­mie­pul­je på mindst 15.000 kro­ner og et rej­se­ga­ve­kort på 10.000 kro­ner til den, der kla­rer sig bedst un­der EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.