2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spa­en­den­de kamp mel­lem grup­pens to fa­vo­rit­ter. Ita­li­en holdt godt nok de to se­ne­ste mod­stan­de­re fra at sco­re, men man mød­te Skot­land og Fin­land. Mod de bed­re hold har Ita­li­en nor­malt sva­ert ved at hol­de nul­let, hvil­ket man bå­de har set i test­kam­pe­ne og i kva­li­fi­ka­tio­nen. Bel­gi­ens of­fen­siv er skra­em­men­de sta­erk, men det er et stort mi­nus, at an­fø­rer Vin­cent Kom­pa­ny ik­ke er med på grund af en skade, og det kan snildt en­de med at ko­ste den an­den vej. Od­dset vir­ker i hvert fald in­ter­es­sant på, at beg­ge hold kom­mer på tav­len.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.