Til­ba­ge til EF

BT - - DEBAT -

Vi har brug for et EU, der lø­ser de sto­re pro­ble­mer: Flygt­nin­ge, or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet og sel­ska­ber, der sny­der med skat hen over lan­de­gra­en­ser­ne. Men EU skal ik­ke sty­re al­le de­tal­jer i vo­res liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.