Frem med pens­len

BT - - DEBAT -

In­spi­re­ret af et hol­land­sk mu­se­um har Sta­tens Mu­se­um for Kunst brugt res­sour­cer på at gen­nem­gå sin kunst­sam­ling for stø­de­n­de ord, og min­sand­ten om de ik­ke fandt én gang ”hot­ten­tot” og tret­ten gan­ge ”ne­ger” i tit­ler­ne. For­u­den at gø­re kna­e­fald for hi­sto­ri­e­løs­he­den og der­med sa­et­te spørgs­måls­tegn ved så­vel kun­stens som mu­se­er­nes funk­tion ba­e­rer mu­se­et ved til et for­pe­stet ånd­s­kli­ma, der tru­er vor tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.