Hon­nie Schultz

BT - - DEBAT -

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 18.57 Prins Hen­rik er en del af kon­ge­hu­set, om han er pen­sio­nist el­ler ej. Og det gi­ver ham for­plig­tel­ser over­for Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.