MINIPUTNATION

BT - - SPORTEN -

Det island­ske fod­bold­for­bund har 18 an­sat­te. Til sam­men­lig­ning har DBU cir­ka 100. De fle­ste har der­for man­ge ka­sket­ter på. For ek­sem­pel kan man godt va­e­re bå­de pres­se­me­d­ar­bej­der og hold­le­der, og sam­ti­dig ar­bej­de med mar­ke­ting. Blandt Islands 330.000 ind­byg­ge­re, spil­ler 20.000 fod­bold. Island har 23 spil­le­re med til EM. Der­med er én ud af hver 870 fod­bold­spil­le­re på Island med til EM. Til sam­men­lig­ning er det tal i Tys­kland, der har 6,8 mil­li­o­ner fod­bold­spil­le­re, én ud af 295.000. 8.000 isla­en­din­ge er på plads til na­tio­nens før­ste kamp, men i alt reg­ner den island­ske re­ge­ring med, at knap 27.000 (ot­te pro­cent af be­folk­nin­gen, red.) rej­ser til EM i de kom­men­de uger. Hav­de ek­sem­pel­vis Rusland for­holds­ma­es­sigt sam­me op­bak­ning, vil­le Frank­rig bli­ve in­va­de­ret af na­e­sten 12 mil­li­o­ner rus­se­re.

Ver­dens­rang­li­ste­pla­ce­ring si­den 2010:

2010: 112 2011: 104 2012: 90 2013: 49 2014: 33 2015: 36 2016: 34

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.