Eks-ko­nen Tu­sind­vis af dan­ske­re sør­ge­de i Kø­ben­havn

BT - - NYHETER -

SORG

Den ty­de­ligt be­rør­te am­bas­sa­dør gav knus til fle­re af de frem­mød­te, in­den han tog or­det.

»Jeg tak­ker jer, som er her i dag - bå­de som ame­ri­ka­ner, som am­bas­sa­dør og som ho­mo­seksu­el. For at kom­me igen­nem en hor­ri­bel tragedie som den­ne hand­ler det om at stå sam­men – og om so­li­da­ri­tet. Det har vi me­re brug for end no­gen­sin­de,« lød det fra Ru­fus Gif­ford, der og­så ind­led­te et mi­nuts stil­hed for de mange of­re.

Blandt ta­ler­ne var og­så Mor­ten Ka­bell, tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster for En­heds­li­sten i Kø­ben­havn, samt Pia Ol­sen Dyhr, for­mand for SF.

»Fryg­ten, ha­det og ra­eds­len vi­ste de­res an­sig­ter i Or­lan­do. En mand, hans for­skru­e­de ver­dens­bil­le­de og hans ge­va­er tog li­vet fra alt for mange. Men li­vet og ka­er­lig­he­den kan ik­ke bli­ve ta­get fra os al­le. Størst af alt er ka­er­lig­he­den – det er vig­tigt at hu­ske os selv på,« sag­de samt Pia Ol­sen Dyhr.

Ved ar­ran­ge­men­tet stod san­ge­ren Bry­an Ri­ce for fle­re mu­si­kal­ske indslag, og un­der­vejs sang han en du­et med Søs Fen­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.