’Sjov for­nem­mel­se

BT - - NYHETER -

gen­nem 49 år valgt at va­e­re i Frank­rig og ny­de so­len på vin­slot­tet i Syd­frank­rig, mens Dron­nin­gen pas­ser si­ne for­plig­tel­ser med som­mer­tog­tet i det kol­de og regn­ful­de ø-ri­ge højt mod nord.

Si­den prins Hen­riks over­ra­sken­de pen­sio­ne­ring ved nytår har Dan­marks re­gent­par na­e­sten va­e­ret me­re ad­skilt end sam­men. Sådan er det og­så i dis­se da­ge, hvor Dron­nin­gen er på Fa­e­rø­er­ne, og Hen­rik op­hol­der sig ale­ne i Frank­rig. Ad­skilt I we­e­ken­den be­søg­te BT prins Hen­rik på Cha­teau Caix, der lig­ger BT PÅ FA­E­RØ­ER­NE ta­et på hans barn­doms­hjem i Syd­frank­rig. Prin­sen hav­de valgt at hol­de sin fødselsdag her i sit fø­de­land uden sel­skab af hver­ken hu­stru, søn­ner, svi­ger­døtre el­ler bør­ne­børn.

Og selv­om prins Hen­rik har valgt ik­ke at va­e­re med på som­mer­tog­tet, lag­de han i in­ter­viewet ik­ke skjul på, hvor sta­er­ke hans fø­lel­ser er for Fa­e­rø­er­ne.

»Jeg sav­ner at va­e­re på Fa­e­rø­er­ne i mor­gen (søn­dag, red.), hvor Dan­ne­brog er på of­fi­ci­elt be­søg, for jeg kan godt li­de Fa­e­rø­er­ne, og jeg kan godt li­de fa­e­rin­ger­ne, men De ved... Jeg fin­der ro her, og jeg er her på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.