Er dit hus ud­sat?

BT - - NYHETER -

På www.din­geo.dk kan du ind­ta­ste din adres­se og se, om dit hus er i sa­er­lig ri­si­ko for over­svøm­mel­se ved kraf­tig regn el­ler sky­brud. Du kan blandt an­det se, om dit hus lig­ger i el­ler ta­et på en lav­ning uden na­tur­ligt vand­af­løb, og fin­de in­for­ma­tion om, hvor let vand kan syn­ke ned i jor­den un­der dit hus. Hvis du har haft en vand­ska­de efter regn, kan du gå ind på www.for­sik­rings­vej­ret.dk og se, om der var ta­le om sky­brud i for­sik­rings­ma­es­sig for­stand. Kil­de: For­sik­ring og Pen­sion, www.din­geo.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.