Nej, den of­fent­li­ge sek­tor skal slan­kes

BT - - NYHETER -

MADS LUNDBY HANSEN

ik­ke et pro­blem, at der sker et fald i an­tal­let af an­sat­te i det of­fent­li­ge, da vi har brug for at slan­ke den of­fent­li­ge sek­tor i Dan­mark. Vi har det stør­ste for­brug ud af 34 OECD-lan­de, og en for stor del af løn­mod­ta­ger­ne er i dag an­sat i den of­fe nt­li­ge sek­tor. Si­den 2013 er an­tal­let af of­fent­ligt an­sat­te fal­det, hvor an­tal­let af an­sat­te i det pri­va­te er ste­get, og det er en sund ud­vik­ling. Si­den mid­ten af 2010 er den of­fent­li­ge be­ska­ef­ti­gel­se fal­det med 30.300 per­so­ner. Bag­grun­den er, der har va­e­ret bud­get­te­ret med of­fent­lig nulva­ekst i en år­ra­ek­ke, mens der i an­dre år har va­e­ret lav va­ekst i det of­fent­li­ge for­brug.

DET ER SLET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.