Ja, det kom­mer til at gå ud over vel­fa­er­den

BT - - NYHETER -

JES­PER JESPERSEN

et po­li­tisk øn­ske om at re­du­ce­re den of­fent­li­ge sek­tor. Det har man gjort som led i en stram øko­no­misk po­li­tik, som først og frem­mest er ret­tet mod den of­fent­li­ge sek­tors be­ska­ef­ti­gel­se. Det er po­li­tik det her, og der kan jeg ik­ke si­ge, om det er rig­tigt el­ler for­kert, men der har va­e­ret en po­li­tisk in­ten­tion om at re­du­ce­re den of­fent­li­ge sek­tor – og der­for og­så en del af vel­fa­er­den, og det er lyk­ke­des.

DER HAR VA­E­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.