Ci­ta­tet

BT - - NYHETER -

Pra­esi­dent Oba­ma Det her er en ty­de­lig på­min­del­se om, at et an­greb på en­hver ame­ri­ka­ner uan­set ra­ce, et­ni­ci­tet, re­li­gion el­ler seksu­el over­be­vis­ning er et an­greb på os al­le sam­men

Om an­gre­bet i Or­lan­do, på dr.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.