Ca­na­disk gid­sel for­modes hen­ret­tet

BT - - NYHETER -

Ca­na­das re­ge­ring har ’tvin­gen­de grun­de til at tro’, at den ca­na­di­ske bor­ger Ro­bert Hall er ble­vet myr­det af si­ne gid­sel­ta­ge­re i den syd­li­ge del af Fi­lip­pi­ner­ne.

Pre­mi­er­mi­ni­ster Justin Tr­u­deau sag­de man­dag, at ca­na­di­ske re­ge­rings­folk ar­bej­der sam­men med de fi­lip­pin­ske myn­dig­he­der for en­de­ligt at kun­ne be­kra­ef­te, at Hall er død.

Han blev ta­get til fan­ge sam­men med tre an­dre per­so­ner af den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske grup­pe Abu Sayy­af i 2015.

Nord­man­den Kjartan Sek­kings­tad og fi­lip­pi­ne­ren Ma­ri­tes Fl­or hol­des sta­dig som gids­ler.

Det fjer­de gid­sel, for­ret­nings­man­den Jo­hn Rids­del, fik ho­ve­d­et skå­ret af i april, efter en lø­sesum på 42 mil­li­o­ner kro­ner ik­ke var ble­vet be­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.