Löws lan­ge fin­gre

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

EM 2008 VM 2010 OG EM 2012 Un­der Tys­klands 4-1-sejr over Eng­land pil­ler Jo­a­chim Löw na­e­se og spi­ser der­ef­ter, hvad han nu end har fun­det derop­pe. Her­ef­ter ind­le­des et kapløb for at fan­ge ham på fersk ger­ning igen. Det sker al­le­re­de ved EM i 2012, da Tys­kland mø­der Portu­gal i grup­pe­spil­let, der og­så in­klu­de­rer Hol­land og Dan­mark. VM 2014 Igen kom­mer Löw i fo­kus i en kamp mod Portu­gal. Efter at ha­ve yd­my­get Cri­sti­a­no Ro­nal­do og co. med 4-0 i grup­pe­spil­let tryk­ker Löw den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­nes hånd. Han gør det imid­ler­tid se­kun­der efter, han har haft fin­ge­ren be­gra­vet i na­e­sen – uden at spi­se, hvad han end hav­de gra­vet ud, først. EM 2016 Da Tys­kland trå­d­te ind i EM søn­dag af­ten, fan­ge­de tv-ka­me­ra­er end­nu en gang ’Jo­gi’ i en pre­ka­er si­tu­a­tion. Først var det med hån­den ne­de i buk­ser­ne i om­rå­det om­kring skrid­tet, hvor­ef­ter han snif­fe­de til den. Der­na­est røg hån­den ned i buk­ser­ne i om­rå­det om­kring bag­de­len, hvor­ef­ter den igen fandt vej til na­e­sen. FØDT: 3. fe­bru­ar 1960 (56 år) LANDSTRAENERKARRIERE: Til­t­rå­d­te i 2006 – in­den da as­si­stent for Jür­gen Kl­in­s­mann. Ver­dens­me­ster i 2014, EM-sølv i 2008, VM-bron­ze i 2010 KLUBBER SOM TRA­E­NER: KLUBBER SOM SPIL­LER:

Cir­kus­set be­gyn­der. Jo­a­chim Löw får før­ste gang op­ma­er­k­som­hed for sin for­ka­er­lig­hed for at duf­te til si­ne fin­gre, efter de har va­e­ret i kon­takt med min­dre hy­giejn­ske ste­der af krop­pen. Un­der EM i 2008, Jo­a­chim Löws før­ste slut­run­de, ta­ges han i at lug­te til sin hånd i se­kun­der­ne efter, den har va­e­ret en tur i arm­hu­len.

VfB Stutt­g­art, Fe­ner­ba­h­ce, Karls­ruher SC, Ada­n­a­spor, FC Tirol Inns­bruck (Østrig) og Au­stria Wi­en (Østrig) Frei­burg, VfB Stutt­g­art, Ein­tra­cht Frank­furt, Karls­ruher SC, FC Schaf­f­hau­sen (Schweiz), FC Win­ter­t­hur (Schweiz) og FC Frau­en­feld (Schweiz) In­gen A-land­skam­pe – fi­re U21land­skam­pe for Vest­tys­kland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.