LE

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

des­liga-spil­ler, der som klub­tra­e­ner kun var en be­gra­en­set suc­ces, kal­des i Tys­kland bå­de ’Co­ach Cool’ og ’den sø­de land­stra­e­ner’. Men han har gen­nem de se­ne­ste snart 10 år som land­stra­e­ner og­så få­et sin del ta­esk i den ty­ske pres­se. Bå­de på det per­son­li­ge plan, hvor han har få­et spørgs­mål om ryg­ter om ho­mo­seksu­a­li­tet og det fa­mø­se hår, som on­de tun­ger ha­ev­der ik­ke er no­get, han selv har gro­et.

Han har dog og­så få­et fag­li­ge ta­esk. Ik­ke mindst efter Tys­kland røg ud af det se­ne­ste EM efter et over­ra­sken­de se­mi­fi­na­le­ne­der­lag til Italien.

Den­gang var det net­op Löws tak­tik, der blev talt om og kri­ti­se­ret i pres­se­cen­tret. Nu er det no­get helt an­det. Men mon ik­ke ho­ved­per­so­nen selv sid­der på Ho­tel Er­mi­ta­ge og gri­ner lidt af det he­le og ven­ter på, at det igen kom­mer til at hand­le om fod­bold?

Må­ske med en Rio­ja i glas­set, en Mar­l­boro Light i mun­den og en hånd på vej mod snu­de­skaf­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.