’Den ville ba­re ik­ke ind’

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

FORLØSNING Madrid na­e­sten li­ge så me­get, som han el­sker sin egen klub.

Men efter må­let mod Tjek­ki­et har he­le fod­bold-Spa­ni­en al­li­ge­vel måt­tet sen­de en kol­lek­tiv tak til den lan­ge for­sva­rer, der si­den 2010 har dan­net par med den 10 år ae­l­dre co­lom­bi­an­ske san­ge­r­in­de Shakira.

Den 29-åri­ge mid­ter­for­sva­rer trak i hvert fald vej­ret let­tet, da han hav­de sendt bol­den ind bag en for­ga­e­ves spra­el­len­de Pe­tr Cech.

»Bol­den ville ba­re ik­ke ind. Vi spil­le­de vir­ke­lig godt, hav­de kon­trol over kam­pen, skab­te mas­ser af chan­cer, men bol­den ville ba­re ik­ke ind.« Til­freds del Bosque »Jeg var hel­dig med at sco­re må­let, men he­le hol­det spil­le­de godt. Vi an­greb sy­ste­ma­tisk og åb­ne­de ba­nen godt op. Vi var ba­re nødt til at bli­ve ved med at an­gri­be, ind­til må­let kom,« sag­de mat­chvin­de­ren til Te­le­cin­co efter kam­pen.

Og chan­cer var der nok af, ind­til må­let kom med min­dre end fi­re mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen. Men i det tjek­ki­ske mål stod Pe­tr Cech, og han hav­de en af de da­ge, hvor han var umu­lig at pas­se­re. Han stod to gan­ge i vej­en for for­søg fra Álva­ro Mora­ta, mens David Silva, Aritz Aduriz, Jor­di Al­ba og An­drés Inies­ta og­så bra­end­te chan­cer på den tjek­ki­ske ke­e­per.

Li­ge ind­til tre mi­nut­ter før tid hvor Inies­ta med et per­fekt ind­la­eg lag­de bol­den til ret­te for sin hold­kam­me­rat Pique, der fra tre me­ters af­stand af­gjor­de kam­pen.

Selv­om tjek­ker­ne var pres­set i bund det me­ste af kam­pen, hav­de de og­så mu­lig­he­der, og Ge­bre Se­las­sie var me­get ta­et på at brin­ge dem for­an midt i an­den halv­leg. Men al­li­ge­vel var den span­ske land­stra­e­ner, Vin­cen­te del Bosque, godt til­freds med ind­sat­sen.

»Vi skab­te mange chan­cer, og jeg hå­ber ik­ke, at af­slut­nin­ger­ne bli­ver et pro­blem for os. Vi hav­de kam­pen fuld­sta­en­dig un­der kon­trol, og det er det vig­tig­ste.«

Sej­ren be­ty­der, at spa­ni­er­ne nu de­ler før­ste­plad­sen i grup­pe D med Kro­a­tien, som be­sej­re­de Tyr­ki­et i de­res før­ste kamp. Piqué og co. mø­der net­op tyr­ker­ne i den na­e­ste kamp på fre­dag. Jeg var hel­dig med at sco­re må­let, men he­le hol­det spil­le­de godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.