DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når Portu­gal i af­ten lø­ber på ba­nen mod Island er det sam­ti­dig Cri­sti­a­no Ro­nal­dos før­ste for­søg un­der den­ne EM-slut­run­de på at slå Mi­chel Plat­i­nis re­kord som mest scoren­de spil­ler ved EM igen­nem ti­den.

Han nå­e­de op på ni mål i den magi­ske slut­run­de i 1984, og i skri­ven­de stund har Cri­sti­a­no Ro­nal­do sco­ret seks gan­ge - han skal alt­så la­ve fi­re mål for at gå for­bi Plat­i­ni, og det sker na­ep­pe, hvis man spør­ger Dan­ske Spil.

Her er der nem­lig od­ds 2,50 på, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do la­ver fi­re mål el­ler fle­re ved EM.

Til gen­ga­eld er der no­get bed­re chan­cer for, at han tan­ge­rer re­kor­den, da Dan­ske Spil blot gi­ver od­ds 1,50 på, at han som mini­mum kom­mer fra EM med tre scor­in­ger.

Scorer han mindst seks gan­ge ved EM-slut­run­den, er der i skri­ven­de stund 10 gan­ge pen­ge­ne at hen­te på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.