1 , 9 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gu­angzhou Ever­gran­de er det på pa­pi­ret bed­ste hold i den ki­ne­si­ske liga, men der­for gi­ver det sta­dig in­gen me­ning, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Efter en for­ry­gen­de pe­ri­o­de med ni sej­re i tra­ek er man gå­et i stå med to uaf­gjor­te kam­pe på stri­be, og så tit vin­der man hel­ler ik­ke ka­em­pe­stort hjem­me - i den­ne og sid­ste sa­e­son lagt sam­men er det kun sket i syv ud af 19 kam­pe, at man har vun­det med to mål el­ler me­re. Ti­anjin Te­da er i god form med seks kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag, så de skal ha­ve en god chan­ce for et fint re­sul­tat.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.