3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der Fer­nan­do San­tos har Portu­gal va­e­ret et sta­bilt hold at spil­le på. Samt­li­ge syv kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen end­te nem­lig med en sejr på pra­e­cis ét mål, og han har al­tid va­e­ret en tak­tisk vel­fun­de­ret tra­e­ner, der får si­ne hold til at yde det på­kra­e­ve­de og ik­ke ret me­get me­re. Island kom­mer til EM med mas­ser af gejst og er et sva­ert hold at spil­le mod, men udover Gyl­fi Si­gurds­son og til dels Kol­be­inn Sigt­hors­son har man ik­ke me­get at by­de ind med på det­te ni­veau, og der­for kun­ne det godt lig­ne end­nu en kamp ved slut­run­den, hvor fa­vo­rit­ten vin­der med ét mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.