Re­nault varm på spa­ni­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKIF­TE­DAG? Pal­mer, stå først for, hvis Re­nault gør al­vor af at skif­te ud blandt kø­rer­ne. Sva­er pe­ri­o­de Car­los Sainz er i øje­blik­ket på kon­trakt hos Red Bull, der ejer Toro Ros­so-tea­met, som Car­los Sainz kø­rer for. Me­get ty­der dog på, at Car­los Sainz kø­rer sin sid­ste sa­e­son hos Toro Ros­so og sø­ger mod et me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tigt team.

Fin­der Red Bull ik­ke plads til ham og fort­sa­et­ter med Max Ver­stap­pen og Da­ni­el Ric­ci­ar­do, kan de bli­ve nødt til at la­de spa­ni­e­ren gå. Car­los Sainz har på ryg­te­plan og­så va­e­ret sat i for­bin­del­se med Fer­ra­ri, hvor fin­nen Ki­mi Räik­kö­nen har kon­trak­t­ud­løb.

Hos Re­nault har tea­met og Ke­vin Magnus­sen gang i en sva­er pe­ri­o­de, hvor end ik­ke hol­dets nye mo­tor ser ud til at ryk­ke dem vaek fra bun­den af fel­tet. Se­ne­st blev Magnus­sen blot num­mer 16 i Ca­na­da, hvor Jo­ly­on Pal­mer ud­gik med tek­ni­ske pro­ble­mer.

Det er an­gi­ve­ligt bi­lens chas­sis og ae­ro­dy­na­mik, der er un­der­ud­vik­let i for­hold til kon­kur­ren­ter­nes, som er den pri­ma­e­re år­sag til Ke­vin Magnus­sens og Re­naults pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.