Mor til­talt for drab på sin søn

BT - - NYHEDER -

I dag be­gyn­der rets­sa­gen mod den 27-åri­ge kvin­de, I., som er til­talt for dra­bet på sin kun fi­re år gam­le søn, Lucas.

Iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet, som BT har få­et ak­tind­sigt i, kval­te mo­de­ren sin lil­le dreng ved tre­ti­den om mor­ge­nen den 10. de­cem­ber i fa­mi­li­ens hjem i Ny­ga­de i Aar­hus.

Mens dra­bet fandt sted, lå kvin­dens da­va­e­ren­de ka­e­re­ste i sove­va­e­rel­set og sov.

Det var den lil­le drengs mo­ster, der slog alarm til po­li­ti­et, ef­ter hun hav­de mod­ta­get en ra­ek­ke foru­ro­li­gen­de sms’er fra den nu dr­ab­stil­tal­te kvin­de.

’Und­skyld, det er slut nu. Lucas er død. Jeg har gjort det util­gi­ve­li­ge’, lød det blandt an­det i gru­som­me sms-be­ske­der, som blev la­est op un­der grund­lovs­for­hø­ret i de­cem­ber.

Det var den­gang en ty­de­ligt på­vir­ket I., som mød­te op i Ret­ten i Aar­hus, hvor hun er­kend­te, at hun hav­de kvalt sin lil­le dreng. Hul­ke­de højlydt Hen­des for­kla­ring om, hvad der ske­te den ska­eb­nesvan­gre de­cem­ber­nat, blev gi­vet bag luk­ke­de dø­re, da hun iføl­ge for­sva­rer Hen­rik Fi­bi­ger Han­sen ik­ke vil­le va­e­re i stand til at af­gi­ve for­kla­ring for åb­ne dø­re.

Det var dog ty­de­ligt, at det tog hårdt på hen­de at forta­el­le om be­gi­ven­he­der­ne, for ef­ter at ha­ve af­gi­vet for­kla­ring un­der grund­lovs­for­hø­ret, blev hun højlydt hul­ken­de ført ud af retslo­ka­let.

I. har si­den grund­lovs­for­hø­ret va­e­ret va­re­ta­egts­fa­engs­let i sur­ro­gat på en psy­ki­a­trisk af­de­ling, og der skal hun og­så af­so­ne sin straf, hvis det står til an­kla­ger Dort­he Lys­gaard.

»Jeg ned­la­eg­ger på­stand om, at hun skal døm­mes til an­brin­gel­se på en psy­ki­a­trisk af­de­ling på bag­grund af men­taler­kla­e­rin­gen og ud­ta­lel­sen fra Retsla­e­ge­rå­det,« si­ger an­kla­ge­ren.

Dra­bet send­te chok­bøl­ger gen­nem den 27-åri­ge kvin­des om­gangskreds, hvor hun var kendt som en ka­er­lig og om­sorgs­fuld mor.

»Det vil­le al­drig fal­de mig ind, at hun kun­ne fin­de på at gø­re så­dan no­get,« sag­de en af hen­des ven­ner, som ik­ke øn­ske­de at stå frem med navn.

Der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen i ef­ter­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.