99 år og sta­dig selv­kø­ren­de

BT - - NYHEDER -

mig som det va­er­ste, man kun­ne op­le­ve,« si­ger Li­se Nør­gaard med va­em­mel­se i stem­men.

»Men og­så at man kan kom­me op på eg­ne ben om mor­ge­nen og va­e­re selv­hjul­pen. Det er den slags, man skal gla­e­de sig over, så la­en­ge det va­rer. Og det er jo nok ik­ke for evigt,« kon­sta­te­rer hun tørt.

»Naeh,« til­fø­jer hun, »jeg er så­ma­end glad, så la­en­ge jeg ba­re har det godt.«

Og det har hun haft, Li­se Nør­gaard. Kla­rer ska­e­re­ne selv Det er ef­ter­hån­den fle­re år si­den, at den fol­ke­ka­e­re for­fat­ter faldt og bra­ek­ke­de lår­be­net. Et fald, der re­sul­te­re­de i et langt – og kom­pli­ce­ret – ho­spi­tals­op­hold og der­ef­ter tvang hen­de til at flyt­te til en me­re ae­l­dre­ven­lig bo­lig i Sko­vs­ho­ved nord for Kø­ben­havn.

Hvor hun alt­så in­si­ste­rer på at kla­re ska­e­re­ne selv.

Og hav­de det stå­et til Li­se Nør­gaard, hav­de hun og­så fyldt lej­lig­he­den med fa­mi­lie og ven­ner på fød­sels­da­gen i går.

Men al­de­ren sa­et­ter dog en­kel­te be­gra­ens­nin­ger. Og der­for blev da­gen fejret på re­stau­rant sam­men med døtre og svi­ger­søn­ner, og lør­dag fejrer hun så sig selv sam­men med bør­ne- og ol­debørn i Der er man­ge ting, der kan gø­re mig glad. Men én af dem, der gla­e­der mig al­ler­mest, er, når jeg hver mor­gen selv går i bad. Ta­ger et dej­ligt varmt bru­se­bad og så iskoldt vand bag­ef­ter Ti­vo­li, mens ’Kors­ba­ek’ på Dy­re­havs­bak­ken på søn­dag fejrer Ma­ta­dors mor og hen­des fød­sels­dag.

»Hvad jeg øn­sker mig? Det ved jeg snart ik­ke. Men jeg har al­le­re­de få­et en dej­lig ga­ve af en af mi­ne døtre, som gav mig en tur i Ope­ra­en med for­ud­gå­en­de forta­e­ring. Det var vir­ke­lig dej­ligt!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.