Uhyggeligt tripel­drab af­gø­res nu

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE 20-årig ud­s­let­te­de he­le sin na­er­me­ste fa­mi­lie. I dag kom­mer hans sag for ret­ten. Retsla­e­ge­rå­det an­be­fa­ler an­brin­gel­se på psy­ki­a­tisk ho­spi­tal. Da den 19-årig mand nat­ten til den 26. au­gust i fjor gik må­l­ret­tet fra rum til rum i fa­mi­li­ens sto­re hvid­kal­ke­de og vel­hold­te lyste­jen­dom ved Gan­d­rup i Nord­jyl­land med en kniv i hån­den og dra­eb­te sin far, sin sto­re­bror og til sidst sin mor, mens hun pa­nisk og ra­ed­sels­sla­gen var midt i et 112-opkald, slog en skjult sinds­syg­dom hos fa­mi­li­ens yng­ste ud i lys lue.

Al­le­re­de un­der grund­lovs­for­hø­ret et halvt døgn ef­ter de be­sti­al­ske drab er­kend­te han, at det var ham, som på gru­som vis hav­de ta­get li­vet af sin 64-åri­ge far, sin mor på 54 og sto­re­bro­de­ren på 22.

I dag sid­der den nu 20 år gam­le ger­nings­mand på an­kla­ge­ba­en­ken ved Ret­ten i Aal­borg, hvor han er til­talt for at stå bag tra­ge­di­en.

Pe­ter Rask, se­ni­o­r­ankla­ger ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, går ef­ter at få den un­ge mand dømt til an­brin­gel­se på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal på ube­stemt tid.

Hvil­ket og­så er, hvad bå­de Retsla­e­ge­rå­det og la­e­ger­ne på psy­ki­a­trisk af­de­ling ved Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal an­be­fa­ler.

Bå­de un­der grund­lovs­for­hø­ret og i da­ge­ne ef­ter fa­mi­lie­tra­ge­di­en blev det an­ty­det fra dels an­kla­ge­ren, dels ven­ner til den drabs­sig­te­de, at mo­ti­vet til den el­lers gan­ske ufor­stå­e­li­ge hand­ling kan va­e­re vold­som ja­lou­si fra den un­ge mand samt uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem ham og bl.a. hans far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.