Fod­rings­tid for mo­nark-un­gen

BT - - NYHEDER -

Det­te smuk­ke bil­le­de af en han-azur­monark, der fodrer si­ne unger, blev ta­get i en park i Taiwans ho­ved­stad, Taipei, i ons­dags.

Azur­monar­ken er om­kring 16 cen­ti­me­ter fra na­eb til ha­lefjer­s­spid­ser og er en ud­bredt fugl i sto­re de­le af Fjer­nø­sten, helt fra In­di­en til Fi­lip­pi­ner­ne. Ar­ten får ty­pisk unger i pe­ri­o­den maj-juli, og dens re­der er nem­me at ken­de, da den de­ko­re­rer dem med ed­der­kop­pea­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.