Ja, ho­mo­seksu­el­le er ji­ha­di­ster­nes fjen­der

BT - - DEBAT -

NASER KHADER

ek­stra­or­di­na­e­re be­gi­ven­he­der, skal der va­e­re ek­stra be­skyt­tel­se, om det så hand­ler om fri­hed, jø­der el­ler ho­mo­seksu­el­le. Det er li­ge­som den­gang ved Kr­udt­tøn­den – hav­de der ik­ke va­e­ret po­li­ti, hav­de vi op­le­vet en mas­sa­kre. Dog er der desva­er­re ik­ke ube­gra­en­se­de po­li­ti-res­sour­cer til at mands­op­da­ek­ke al­le de ho­mo­seksu­el­le ba­rer. Det må ejer­ne selv sør­ge for. Men det er på sin plads til stør­re, ek­stra­or­di­na­e­re be­gi­ven­he­der som Co­pen­ha­ge n Pr ide, el­ler hvis man ind­kal­der til en kon­fe­ren­ce på Nør­re­bro om ho­mo­seksu­a­li­tet og is­lam. Men man kan ik­ke gar­de­re sig 100 pct.

NÅR DER ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.