Nej, hver­da­gens had er det stør­ste pro­blem

BT - - DEBAT -

LARS HEN­RIK­SEN

be­skyt­tel­se me­ner, at der skal stå po­li­ti uden for en­hver ho­mo­bar, er det ik­ke den rig­ti­ge må­de at gri­be det an på. Hand­ler det der­i­mod om at la­ve en må­l­ret­tet ind­sats mod ge­ne­rel­le had­for­bry­del­ser, har vi i den grad brug for det. Vi kom­mer langt la­en­ge­re ved at op­ly­se be­folk­nin­gen end ved at sa­et­te to po­li­ti­be­tjen­te op, som må­ske står for­kert på en uhel­dig dag. Men hvis no­get in­di­ke­rer, at der er øget trus­sel mod en ho­mo­bar, skal man selv­føl­ge­lig sa­et­te

ind mod den kon­kre­te trus­sel.

HVIS MAN MED

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.