Ramsay bli­ver al­li­ge­vel ik­ke far til fem

BT - - DEBAT -

ABORT I mid­ten af maj af­slø­re­de Gor­don Ramsay, at han til ef­ter­å­ret vil­le bli­ve far til fem. Men i we­e­ken­den ram­te en tragedie fa­mi­li­en, da stjer­ne­kok­kens ko­ne Ta­na tab­te foste­ret i en spon­tan abort fem må­ne­der hen­ne i gravi­di­te­ten.

»Ta­na og jeg vil ger­ne tak­ke jer man­ge gan­ge for je­res støt­te gen­nem de sid­ste uger. Vi har haft en for­fa­er­de­lig we­e­kend, idet Ta­na desva­er­re har abor­te­ret vo­res søn fem må­ne­der hen­ne.

Vi er sam­men og he­ler som fa­mi­lie, men vil end­nu en gang tak­ke jer al­le for je­res fan­ta­sti­ske støt­te og ly­kønsk­nin­ger. Jeg vil isa­er ger­ne sen­de en stor tak til det fan­ta­sti­ske team på Port­land Ho­spi­tal for alt, hvad de har gjort,« til­fø­jer Ramsay i et op­slag på sin of­fi­ci­el­le Fa­ce­book­si­de.

Ta­na og Gor­don Ramsay har 18-åri­ge Me­gan, de 16-åri­ge tvil­lin­ger Holly og Ja­ck samt te­e­na­ge­dat­te­ren Til­ly på 14 år sam­men og an­non­ce­re­de den fo­re­stå­en­de fa­mi­lie­for­ø­gel­se på tv, da mester­kok­ken be­søg­te Ja­mes Cor­dens ’The La­te La­te Show’.

»Vi har tre pi­ger og en dreng – og en lil­le ny på vej,« lød det fra ham i for­å­ret til stor over­ra­skel­se, men vild ju­bel for bå­de va­ert og pu­bli­kum.

Tid­li­ge­re har par­ret for­talt, hvor­dan de­res første­fød­te og si­den de­res tvil­lin­ger er kom­met til ver­den ved hja­elp af re­a­gens­glas­be­hand­ling, mens de­res fjer­de barn til stor over­ra­skel­se blev und­fan­get på na­tur­lig vis.

Den 49-åri­ge skotsk­fød­te kok har va­e­ret gift med 41-åri­ge Ta­na si­den 1996.

/ritzau/FO­KUS Arkivfoto: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.